02 - Carrer Portal Nou, 23

Carrer Portal Nou, 23, Barcelona