09 - Carrer dels Carders, 46

Carrer dels Carders, 46, Barcelona