16 - Carrer dels Carders, 5

Carrer dels Carders, 5, Barcelona